Projektista

Syyskuussa 2015 YK:ssa hyväksyttiin 17 YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan (Agenda 2030) sisältyvää kestävän kehityksen tavoitetta, jotka pyritään saavuttamaan täysin tai melkein täysin. Päätös on tärkeä ja se sai alkunsa vuonna 1992 Rion ympäristökokouksesta, joka oli ensimmäinen maailmanlaajuinen ympäristökokous. Eri maiden hallitukset päättivät tehdä parhaansa suojellakseen luontoa ja edistää kestävää kehitystä.

EU julkisti 22.11.2016 ohjeet
YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttamiselle kaikissa EU-maissa. “EU ja sen jäsenvaltiot ovat vahvasti sitoutuneet kestävän kehityksen agendan täytäntöönpanoon, jotta kehityksestä saadaan kestävää tasapainoisella ja integroidulla tavalla kaikkien kolmen ulottuvuuden – talous, sosiaalinen kehitys ja ympäristö – osalta”. Lisäksi yksi EU:n perusasiakirjoista (Roadmap to a Resource Efficient Europe) korosti, että Euroopassa tärkeintä on pyrkiä kestävään talouteen vuoteen 2050 mennessä.

Nämä 17 kestävän kehityksen tavoitetta ovat ainutlaatuisia ja korostavat, että köyhyyden lopettamisen pitää liittyä strategioihin, jotka:

 • rakentavat talouskasvua;
 • puuttuvat moniin sosiaalisiin tarpeisiin:
  • Koulutus;
  • Terveys;
  • Sosiaalinen perusturva;
  • Työnsaantimahdollisuudet.
 • vastaavat ilmastonmuutoksen ja ympäristösuojelun haasteisiin.

SUDEGO-projekti keskittyy viiteen seitsemästätoista tavoitteesta:

Projektin päätavoitteet ovat:

 • – Tuottaa innovatiivisia opetuskokonaisuuksia opettajille ja opettajankouluttajille, jotta he voivat päivittää osaamistaan viiteen kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyen;
 • – Tukea opiskelijoiden tietoisuutta ja sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin ja lisätä tietoa mahdollisista työurista, jotka liittyvät tavoitteiden täytäntöönpanoon.