За проекта

През септември 2015 г. Организацията на обединените нации одобри 17 цели за устойчиво развитие, които са част от новия дневен ред на ООН, наречен „Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”. Това е решение от изключително важно значение, което следва процесите, започнали на Срещата на върха в Рио де Жанейро през 1992 г., когато беше проведена първата Конференция на ООН по околна среда и на която правителствата решиха да направят всичко, което е по силите им за опазване на околната среда и учредиха Комисия по устойчиво развитие.

На 22.11.2016 г. Европейският съюз представи стратегически подход за прилагането на Дневен ред 2030 във всички страни членки на ЕС: „ЕС и страните членки решително се ангажират да прилагат новия Дневен ред 2030 за постигането на устойчиво развитие в неговите три измерения – икономическо, социално и екологично, чрез балансиран и интегриран подход”. Освен това, един от фундаменталните документи на ЕС („Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа” ‘11) подчертава, че основен приоритет на Европа е да се установи устойчива икономика до 2050.

17-те цели на устойчивото развитие са единствени по рода си и се приема, че изкореняването на бедността върви ръка за ръка със стратегии, които:

 • Изграждат икономически растеж;
 • Се отнасят до редица социални нужди, като:
  • Образование;
  • Здравеопазване;
  • Социална закрила;
  • Възможности за работа.
 • Се занимават с климатичните промени и опазването на околната среда.

Проект „SUDEGO” се фокусира върху пет от тези седемнадесет цели, а именно:

Основни цели на проекта са:

 • Да се разработят иновативни дидактични модули, които ще бъдат предоставени на учителите с цел повишаване на тяхната информираност за пет от целите на устойчивото развитие;
 • Да се повиши информираността и ангажираността на учениците за тези пет цели и за намирането на възможни работни решения за прилагането на целите на устойчивото развитие, като част от обучението им.