Kohderyhmät

  • Opettajat (peruskoulu ja toinen aste) sekä opettajankouluttajat;
  • Peruskoulun ja toisen asteen opiskelijat (epäsuorasti);
  • Paikalliset yritykset ja julkisen hallinnon sidosryhmät.