SUDEGO-projektin aloituskokous Barcelonassa

Barcelona isännöi projektin kolmipäiväisen aloituskokouksen Koulut ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutus/SUDEGO.

Projekti on Erasmus-projekti ja osallistujat tulevat Italiasta, Pohjois-Irlannista, Bulgariasta ja Suomesta sekä Espanjasta.

Projektissa työstetään viittä seitsemästätoista YK:n vuonna 2015 hyväksymää kestävän kehityksen tavoitetta. Näitä ovat Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia, Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo, Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa, Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista ja Tavoite 15: Maanpäällinen elämä.

Posted on