Седемнайсетте цели на ООН за устойчиво развитие се отнасят до всички държави и в следващите дванадесет години те ще мобилизират своите усилия, за прекратяване на всички форми на бедност, борба с неравенството и справяне с климатичните промени.