Продукти

СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД

Целта на доклада е да се идентифицират основните дейности, законодателство и прояви, свързани с прилагането на 5 от седемнадесетте цели на устойчивото развитие в държавите партньори: България, Великобритания, Испания, Италия и Финландия, както и да се представят няколко добри практики в училищата.

Версията на български език можете да изтеглите оттук:

Изтегли PDF файл

ДИДАКТИЧНИ МОДУЛИ (Въвеждащи)

Пет въвеждащи дидактични модула за преподаватели на деца на възраст от 11 до 13 години.

Към платформата

ДИДАКТИЧНИ МОДУЛИ (За напреднали)

Пет специализирани дидактични модула за преподаватели на ученици от 14 до 19 години.

Към платформата

SUDEGO GUIDE LINES & APPRECIATION BOOK

Изтегли PDF файл