Партньори

 • Erfap Lazio
 • Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS
 • Barcelona Education Consortium
 • GEMS Northern Ireland Limited
 • Търговско-промишлена палата – Добрич

  Търговско-промишлена палата – Добрич е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и създадена за подпомагане на местното предприемачество и за засилване на регионалното икономическо развитие и благосъстояние. Основната цел на Палатата е да насърчава международната търговия и инвестиции. Тя е надежден представител на местния бизнес на национално и международно ниво.

  Търговско-промишлена палата – Добрич предлага на своите членове и външни клиенти цялостно портфолио от консултантски и информационни услуги, включващи: вписвания в търговския регистър, сертификация на официална документация, информация за инвестиции, възможности за финансиране и партньорство, достъп до международни бази данни, пълен пакет от бизнес услуги за мисии на фирми, международни панаири и фирмени презентации, квалификационни семинари и курсове, бизнес планиране, пазарни проучвания, специфични договори с чуждестранни компании, законодателни, счетоводни консултации, преводи и правни услуги. От 2008 г. Палатата в Добрич е регионална контактна точка на най-голямата информационна и консултантска мрежа за предприятия, създадена от Европейската комисия – Enterprise Europe Network. В рамките на тази мрежа Палатата предоставя услуги за иновативно развитие, бизнес сътрудничество и участие в национални и международни програми в Североизточния район за планиране.

  Сред 200-те членове на Палатата са: строителни фирми, производители на строителни материали, Добруджански технологичен колеж, инженерингови компании, производители на селскостопанска техника, земеделски производители и др. Палатата подкрепя иновациите и научните изследвания в тези компании чрез предоставяне на безплатни съвети за своите членове, както и при включването им в бази данни за бизнес сътрудничество.

  Лице за контакти: Веселина Стоянова
  Ел. поща: vstoyanova@cci.dobrich.net
  www.cci.dobrich.net

 • Liceo Scientifico Statale Augusto Righi
 • City of Turku